Pumpar

    HYCONs dränkbara pump är en VORTEX- pump. VORTEX-pumpar är speciellt konstruerade för att klara av nedsmutsat vatten med mycket stora partiklar. Skovelhjulet högst upp sätter vattnet i rotation och med hjälp av centrifugalkraften uppstår ett kägelformat luftrum i mitten. Därmed blir kontakten mellan skovelhjul och vatten mycket liten, varvid slitaget reduceras betydligt jämfört med andra pumptyper. I andra pumptyper pumpas allt vatten direkt av skovelhjulet, som därmed slits mycket snabbare. Just den speciella VORTEX-konstruktionen ger en längre livslängd och möjliggör pumpning av större partiklar.