Diamantkärnborr

    Diamantkärnborr RT-4. Avsedda för: Håltagning i all slags betong, armerad betong och tegelmaterial. Levereras med 1/2" fäste. Egenskaper: Mycket snabbskärande med lång livslängd. Mycket god järntagningsförmåga. (I motorsvagare maskiner sämre skärförmåga men mycket lång livslängd.) Utförande: ”RoofTop” -segment (spetsiga) för att underlätta ansättning i material och uppstart. Segmenthöjd 11 mm varav 1,5 mm är neutral zon.