Kapsågar

    Kapsågen finns i fyra modeller: HCS14, HCS16, HCS18 och HCS20. Alla modeller är utrustade med Hycons egenutvecklade motor som levererar ren råstyrka. Kapsågarna kan användas till både vågrät och lodrät skärning. Sågarna kan skära i alla typer av betong, stål, mursten, asfalt osv. En hydraulisk kapsåg är ett mycket robust verktyg som är avsett för skärning även under de mest extrema förhållanden. Kapsågen påverkas överhuvud taget inte av vatten och damm och alla delar kör i olja. Sågen är byggd för hårt arbete dag efter dag – utan att gå sönder. Eftersom sågen alltid går och inte kräver service, ger den en högre förtjänst än t.ex. en bensinsåg. Säkerheten är i topp med det inbyggda ASCO System (Automatic Safety Cut-off). Verktyget stannar automatiskt om skivan fastnar – inga skador på operatören.